Vitruviusweg 41

Specificaties

  • Stadsdeel: Woensel
  • Soort object: herontwikkeling
  • Status: beschikbaar
  • Prijs: bieding

Vitruviusweg 41 is een voormalig schoolgebouw. Het hoofdgebouw is cultuurhistorisch waardevol en willen we behouden.  De locatie is geschikt om als één gebiedsontwikkeling te transformeren (hoofdgebouw) en te herontwikkelen tot een woningbouwlocatie. De huidige bestemming maakt woningbouw op deze locatie niet mogelijk. De gemeente is bereid om mee te werken aan een herbestemming naar wonen. De kosten en het risico voor de bestemmingsplanwijziging en verkrijgen van een omgevingsvergunning komen geheel voor risico en rekening van de koper.

Kaders 

Voor de transformatie en herontwikkeling van Vitruviusweg 41 zijn locatie specifieke kaders opgesteld. Tevens zijn er al diverse onderzoeken uitgevoerd waar rekening mee moet worden gehouden bij het inschrijven.  Deze onderzoeken zijn in latere fasen ook nodig voor de planontwikkeling en noodzakelijk voor de te doorlopen publiekrechtelijke procedures. 

Tender: procedure en planning

De gemeente verkoopt de locatie aan de hand van een tender. De opzet en procedure van deze tender zijn beschreven in het procedure document. Tevens is er een planning opgesteld waarin alle stappen van het tendertraject in tijd zijn uitgezet.   

Verkoop: voorwaarden 

Na de gunning wordt een koopovereenkomst gesloten. Hiervoor is een conceptovereenkomst opgesteld. De gemeente behoudt bij ondertekening het eigendom. De juridische levering van het perceel met de opstallen vindt plaats zodra er sprake is van een gewijzigd, onherroepelijk bestemmingsplan en een verleende omgevingsvergunning. 

Heb je interesse? 

Bestudeer goed de indieningsregels voor zowel fase 1 als fase 2. Als je besluit deel te nemen maak je een schetsontwerp en een indicatieve bieding. Vervolgens volg je de instructies voor het indienen van een inschrijving voor fase 1. 

Download via deze link alle ondersteunende documenten die je nodig hebt bij de inschrijving.

Schouw/ bezichtiging

In de week van 29 juni 2020 t/m 3 juli 2020 kan het complex van binnen en buiten bezichtigd worden. In een persoonlijke mail nodigt de gemeente Eindhoven je uit om in een half uur met maximaal twee personen het schoolcomplex van binnen te bekijken. 

Vragen stellen 

Van 30 maart 2020 t/m 24 april 2020 is het mogelijk om schriftelijke vragen te stellen. Dit kan alleen per e-mail. Gebruik hiervoor Vitruviusweg41@eindhoven.nl. Deze vragen worden geanonimiseerd. Alle geïnteresseerden ontvangen in een Nota van Inlichtingen de antwoorden op alle gestelde vragen. Dit wordt per mail toegezonden.

Inschrijven 

Download via deze link alle ondersteunende documenten die je nodig hebt bij de inschrijving.

Particulier

Wil jij je als particulier of als groep particulieren inschrijven?  Dat kan. Stuur dan een bericht naar Vitruviusweg41@eindhoven.nl en je ontvangt per mail nadere instructies. Alle voorwaarden en de planning zijn en blijven voor een particulier hetzelfde als voor een onderneming.  

Onderneming

Inschrijven voor een onderneming verloopt via het digitale platform TenderNed. Om gebruik te kunnen maken van TenderNed is een registratie met eHerkenning noodzakelijk. Ben je nog niet geregistreerd dan kan eHerkenning worden aangevraagd. Let op aanvragen duurt gemiddeld 1 tot 5 dagen. Hiervoor kan gekozen worden uit verschillende leveranciers. Zie de pagina Voor Onderneming op Tendernet.nl voor meer uitleg over eHerkenning. Het aanvragen van eHerkenning varieert per leverancier en komt globaal neer op ca. €45,- per jaar. Het gebruik van TenderNed is kosteloos. TenderNed kan alleen gebruikt worden door ondernemingen die zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK). 

Sluitingsdatum

De inschrijving voor fase 1 sluit op 25 mei 2020. 

Foto's