Woenselsestraat 316

Specificaties

  • Stadsdeel: Woensel
  • Buurt: Rapenland
  • Perceelsoppervlakte: circa 2.824 m2

Gemeente Eindhoven start dinsdag 22 maart de verkoopprocedure van de voormalige bassischool aan de Woenselsestraat 316. Geïnteresseerde partijen/ontwikkelaars konden tot 31 mei 2022 hun plan inclusief bieding indienen. Inmiddels is de inschrijving gesloten. Het schoolgebouw moet ingezet worden voor de realisatie van woningen en appartementen.

 

Realisatie woningen, duurzaamheid en groen

Voor de verkoop van de voormalige bassischool aan de Woenselsestraat 316 is een ontwikkelkader opgesteld. Partijen/ontwikkelaars moeten in de uitwerking van hun plan en bieding rekening houden met dit kader. Twee belangrijke voorwaarden zijn dat op de locatie woningen gerealiseerd worden en dat het gebouw, een gemeentelijk monument uit 1914, behouden blijft. Op een deel van het buitenterrein is ruimte voor een kleinschalig nieuw woongebouw.

Andere thema’s in het ontwikkelkader zijn: het te realiseren woonprogramma, duurzaamheid, het toevoegen van groen, het behoud van historische elementen en het verbeteren van de leefomgeving in de buurt Rapenland. Wat geen onderdeel is van de verkoop is de strook met grote bomen aan de zijde van de Woenselsestraat. Dit blijft eigendom van de gemeente en wordt toegevoegd aan de openbare ruimte.

Verkoopproces en beoordeling plannen

De verkoop van de oude schoollocatie loopt via Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars. Partijen en ontwikkelaars konden zich per e-mail bij hen aanmelden voor de verkoop bij inschrijving via info@verschuuren-schreppers.nl. Inmiddels is de inschrijving gesloten.
De ingezonden plannen worden nu door de gemeente beoordeeld aan de hand van een aantal criteria:
Inhoudelijke kwaliteiten (50%): o.a. duurzaamheid, woonprogramma, groen en stedenbouwkundig plan. Financieel (50%): o.a. hoogte van het bod en voorwaarden.

Meer informatie

Op bedrijfsmakelaar.nu staat meer informatie over verkoop van de Woenselsestraat 316. Daar vindt u ook de verkoopbrochure. Naar verwachting wordt medio 2022 het winnende plan bekendgemaakt. Omwonenden worden geïnformeerd over de verkoop en het (vervolg)proces.

Off