Woenselsestraat 316

Specificaties

  • Stadsdeel: Woensel
  • Buurt: Rapenland
  • Perceelsoppervlakte: circa 2.824 m2

De voormalige schoollocatie (gebouwd in 1914) aan de Woenselsestraat 316 is in voorbereiding om verkocht te gaan worden. Hiervoor moeten randvoorwaarden opgesteld worden omdat het een gemeentelijk monument is. We verwachten dat dit klaar is in het 4e kwartaal van dit jaar. Duidelijk is in ieder geval al wel dat deze locatie – openbaar – verkocht zal gaan worden.

Deze randvoorwaarden houden in ieder geval in dat we op deze locatie een woonprogramma (in het schoolgebouw en gedeeltelijk op het terrein) willen terugzien met de verplichting tot behoud van de bouwhistorische (monumentale) waarden van de school(locatie). Je kunt het openbare verkoopproces eenvoudig volgen via deze website waar gepubliceerd zal worden wanneer we van start gaan zodra alle randvoorwaarden vastgesteld zijn.

Mocht jouw voorgenomen initiatief passen binnen bovengenoemde basis randvoorwaarden dan is voor nu het advies om deze pagina regelmatig te controleren. We verwachten in het 4e kwartaal alle randvoorwaarden duidelijk te hebben. Je kunt dan op basis van alle randvoorwaarden jouw initiatief vormgeven.

Geïnteresseerden kunnen zich alvast melden.

Off