Leegstandbeheer

De gemeente heeft altijd een aantal panden die tijdelijk geen kernfunctie voor de gemeente vervullen. Deze worden beheerd door onze leegstandsbeheerder VPS. Wil je meer weten over kansen en mogelijkheden in een pand dat VPS beheert, neem dan contact op via hun website: vps-nl.com

Ook als je op zoek bent naar creatieve werkruimte, kun je bij VPS terecht. In 2019 is Atelierbeleid vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin is opgenomen dat de gemeente samen met partners in de stad creatieve werkruimten wil realiseren, het liefst voor alle creatieve makers, in welke fase van hun carrière dan ook.

In ‘de markt’ wordt dat goed opgepakt door bijvoorbeeld SectieC, PlanB, Microlab en het TAC. De gemeente zelf wil die marktpartijen niet in de weg zitten en richt zich vanuit het Atelierbeleid in eerste instantie op creatieve starters. Twee panden worden nu omgebouwd voor structureel gebruik door in meerderheid deze creatieve starters. Dit project loopt en de gebouwen zijn waarschijnlijk vanaf eind 2023 beschikbaar via de verhurende partij Atelier Groep BV (directe contactgegeven volgen later).

Heb je hier vragen over? Mail dan naar maatschappelijkvastgoed@eindhoven.nl. Wij helpen je graag bij het vinden van goede huisvesting in de stad om je activiteiten verder te ontplooien.