Heeft u interesse in dit object?

Doe een aanvraag

Of heeft u een vraag? Contacteer ons via:

Geraniumstraat 4

Inschrijven is niet meer mogelijk Eindhoven, Geraniumstraat 4, 5644 NC
  • Stadsdeel
  • Huidige status

Geraniumstraat 4 betreft een (voormalig) schoolgebouw in het stadsdeel Stratum. Het pand is geschikt om te herontwikkelen. De gemeente Eindhoven verkoopt het schoolgebouw bij inschrijving. Geïnteresseerde partijen kunnen t/m 19 juni deelnemen aan de verkoopprocedure. Om je een beter beeld te geven van deze unieke locatie worden kijkdagen georganiseerd. Deze vinden plaats op 23 mei, 30 mei en 11 juni. De verkoop van de Geraniumstraat 4 loopt via Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars.

Algemeen

Tot de verkoop behoren het vrijstaande schoolgebouw met bijbehorend verhard terrein, ondergrond, erf en overige aanhorigheden. Het kavel heeft een oppervlakte van ca. 1.543 m2. In 1928 werd het schoolgebouw gebouwd ten behoeve van de St. Josephschool. Aan de voorzijde heeft het een verhard terrein t.b.v. parkeren en aan de achterzijde ligt een (speel)plaats. Ook dit terrein is eventueel geschikt voor parkeren. Geraniumstraat 4 is geen vastgesteld Rijksmonument of gemeentelijk monument. Echter heeft het wel een belangrijke waarde voor de buurt. Vanuit stedenbouwkundig en cultuurhistorisch oogpunt moet het gebouw behouden blijven.

Bereikbaarheid

Dit karakteristieke schoolgebouw ligt in het Eindhovense stadsdeel Stratum, in de buurt Gerardusplein. In de directe omgeving liggen verschillende winkelvoorzieningen en de basisschool De Talisman. De bereikbaarheid met zowel eigen als openbaar vervoer is goed. De dichstbijzijnde bushalte ligt op 200 meter afstand. Via de invalswegen heb je direct aansluiting op de snelwegen.

Oppervlakten

  BVO GBO NVO
Kelder 38,89 m2 31,94 m2 31,57 m2
Begane grond 621,13 m2 588,84 m2 541,85 m2
1e etage 409,50 m2 370,55 m2 292,60 m2
2e etage 228,05 m2 205,86 m2 83,36 m2
Totaal 1.297,57 m2 1.197,18 m2 949,37 m2

Een en ander is opgemeten middels BIM (Bouw Informatie Model) op basis van NEN 2580. De meetstaat is opgenomen in de digitale dataroom.

Koopprijs

Verkoop is basis van inschrijving.

Parkeren

Aan de voor- en achterzijde van het schoolgebouw is een verhard terrein aangelegd. Deze zijn goed toegankelijk voor auto's en dus voor parkeren. Daarnaast kan geparkeerd worden in de openbare ruimte. Het is mogelijk om op eigen terrein parkeervoorzieningen te realiseren. Let op: bij een mogelijke functiewijziging dient de koper rekening te houden met de gemeentelijke parkeernota.

Bouwkundige staat

Het pand is omstreeks 1928 gebouwd en opgetrokken uit metselwerk met zowel betonnen als houten vloeren, een houten zadeldak voorzien van dakpannen en houten kozijnen met enkelglas. Rond 1988 is het schoolgebouw gerenoveerd en is er aan de achterzijde een aanbouw geplaatst. De huidige onderhoudssituatie kan worden aangemerkt als matig. Het pand leent zich goed voor herontwikkeling en herbestemming. In de brochure, die terug te vinden is op de website van de makelaar, is meer informatie te vinden over de bouwkundige staat van het schoolgebouw.

Kadastrale gegevens

Stratum, sectie D, nummer 8340. Grootte ca 1.543 m2.

Bestemming

De locatie valt binnen het bestemmingsplan Stratum buiten de Ring II 2016. Het object heeft als bestemming “Maatschappelijk”. Daarnaast is het pand mede bestemd voor het behoud, het herstel en het bevorderen van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het aangewezen gebied en de bebouwing daarin. Meer informatie, de plankaart en de bestemmingsplanvoorschriften zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De gemeente is bereid mee te werken tot herbestemming van het pand naar maximaal 7 wooneenheden. De kosten en het risico voor een eventuele aanvraag en bestemmingsplanwijziging komen geheel voor risico en rekening van de koper.

Verkoopvoorwaarden

Geraniumstraat 4 wordt door de gemeente verkocht en door de koper aanvaardt in de huidige technische staat, ‘as is, where is’. De levering ‘as is, where is’, wil zeggen: in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten. Alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het object. Momenteel wordt het pand tijdelijk gebruikt door een leegstandbeheerder. Het gebouw wordt zonder dit contract, leeg en ontruimd opgeleverd. Echter kan in overleg tussen beide partijen het contract worden overdragen aan de koper.

Verkoopprocedure

Heb je interesse? Het pand wordt in zijn geheel verkocht middels een verkoop bij inschrijving. Het doen van onderhandse biedingen is niet mogelijk. Bij de inschrijving kunnen partijen een voorwaardelijke óf onvoorwaardelijke schriftelijke bieding doen.

Inschrijfdatum
Het inschrijfformulier (te vinden op de website van de makelaar) dient uiterlijk dinsdag 19 juni 2018 om 17:00 uur in een gesloten envelop te worden ingeleverd bij de notaris:
AKD N.V.
t.a.v. de heer mr. S.J. Billet en mevrouw mr. A.L.H.M. van Griensven
Flight Forum 1, 5657 DA, Eindhoven
T: (088) 253 58 05

Planning
De planning rondom de verkoopprocedure is als volgt:

Deadline uitbrengen bieding Dinsdag 19 juni 2018 om 17:00 uur
Beslissing omtrent voorlopige gunning Uiterlijk 30 augustus 2018
Definitieve gunning Uiterlijk 3 september 2018 om 17:00 uur
Tot stand komen koopovereenkomst Per datum definitieve gunning
Bankgarantie/waarborgsom Binnen 10 dagen na definitieve gunning
 Datum levering Uiterlijk 6 weken na de datum van gunning

Kijkdagen

Nieuwsgierig naar het schoolgebouw en wil je het pand van binnen bekijken. Dat kan. Er worden drie kijkdagen georganiseerd:
- Woensdag 23 mei 2018 van 10:00 uur tot 13:00 uur.
- Woensdag 30 mei 2018 van 10:00 uur tot 13:00 uur.
- Maandag 11 juni 2018 van 14:00 uur tot 17:00 uur.
Aanmelden voor een van de kijkdagen kan door een mail te sturen naar moniek@verschuuren-schreppers.nl of neem telefonisch contact op via (040) 211 11 12.

Meer informatie

Geraniumstraat 4 wordt aangeboden via Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars. Wil je meer informatie over het object, de bestemming, de verkoopprocedure of heb je andere vragen? De makelaar helpt je graag verder. Bekijk ook de brochure op de website voor meer informatie.

Geïnteresseerd?

Vastgoed Eindhoven staat je graag te woord:

  • Persoonlijk passend advies
  • Vakkundige adviseurs
  • Geheel gratis en vrijblijvend
  • Een reactie binnen 10 werkdagen
Doe een aanvraag

Specificaties

Stratum 1543 m2 1197 m2 Kopen Ja E Prijs op aanvraag

(Her)ontdek de omgeving